на період 20 січня – 25 лютого 2015 р.

Викладач Велика А.М.

Завдання для дистанційного навчання студентів

на період 20 січня – 25 лютого 2015 р.

Індивідуальні завдання для студентів I-го курсу ННІ філології та журналістики з предмету «Тренінг-практикум з російської мови»(гр.№ 13) на період з 12.01.2015 до 24.02.2015

IТеоретичний блок

1. Тема: «Гласные после шипящих. Употребление букв Ы, Э, Ю, Я (с.25). 1

2. Тема: «Буквы Е(Ё)/О в корнях» (с.26-27).

3. Тема: «Буквы Е(Ё)/О в окончаниях и суффиксах» (с.27-29).

4. Тема: «Гласные после Ц» (с.29-30).

IIПрактичний блок
Виконання тематичних вправ:

1. Впр.15, с.154;

2. Впр.16, с.154;

3. Впр.17, с.155;

4. Впр.18, с.155-156.

1) Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – 4-е изд., испр. и на період 20 січня – 25 лютого 2015 р. доп. – М.: Высш. шк., 1983. – 240 с.

Увага!

· Завдання з умовами виконання будуть представлені на кафедральній сторінці ВКонтакте https://vk.com/club79953121.

Індивідуальні завдання для студентів III-го курсу ННІ філології та журналістики з практичного курсу англійської мови (гр.№ 35) на період з 12.01.2015 до 24.02.2015

1. Прочитати 300 сторінок оригінальної англомовної художньої літератури (індивідуальне читання) за власним вибором.

2. Виконати завдання з домашнього читання №6 за книгою: Моем У. Сомерсет. Розмальована завіса: Книга для читання англійською мовою. – К.: Т-во «Знання», 1999.-288 с.

3. Ознайомитись з тематичним вокабуляром за темою: «Shop and Shopping» (Курінна Н.П., Шаранюк Г.А. Методичні рекомендації з англійської мови для студентів 3 курсу на період 20 січня – 25 лютого 2015 р. НН інституту філології та журналістики. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – 46с.). Скласти 5 синтаксичних конструкцій.

Увага!

· Завдання з умовами виконання будуть представлені на кафедральній сторінці ВКонтакте https://vk.com/club79953121.

Викладач: Велика А.М.


Індивідуальні завдання для студентів IV-го курсу ННІ філології та журналістики з практичного курсу англійської мови (гр.№ 43) на період з 12.01.2015 до 24.02.2015

1. Прочитати 300 сторінок оригінальної англомовної художньої літератури (індивідуальне читання) за власним вибором.

2. Написати творчу роботу (17-20 синтаксичних конструкцій) за темою: “My School Practice. Its Positives and Negatives. Its influence on my Professional Choice”.

3. Підготувати монологічне висловлювання (17-20 синтаксичних конструкцій) за темою “European Architecture. Monuments and Remarkable Places на період 20 січня – 25 лютого 2015 р.”.

4. Підібрати теоретичний та ілюстративний матеріал за темою: “Healthy Way of Life”

Увага!

· Завдання з умовами виконання будуть представлені на кафедральній сторінці ВКонтакте https://vk.com/club79953121.

Викладач: Велика А.М.


documentaoxirhh.html
documentaoxiyrp.html
documentaoxjgbx.html
documentaoxjnmf.html
documentaoxjuwn.html
Документ на період 20 січня – 25 лютого 2015 р.